COMENIUS  REGIO „Młodzi ratownicy bez granic”

 

„Młodzi ratownicy bez granic” to tytuł partnerskiego projektu Comenius Regio, w którym od września 2011 r. uczestniczy nasza szkoła. Ze strony polskiej uczestnikami projektu są ponadto:
  - Urząd Miasta Turek,
  - Szkoła Podstawowa nr 4,
  - Szkoła Podstawowa nr 5,
  - Gimnazjum nr 2,
  - Ochotnicza Straż Pożarna.

Ze strony niemieckiej w projekcie biorą udział:

  - Kooperative Gesamtschule Wiesmoor – (szkoła złożona ze szkoły głównej, realnej
    i gimnazjum)
  - Wiesmoor-Mitte – (szkoła podstawowa),
  - Stowarzyszenie Joannici – Dzieło Pomocy Wismoor,
  - Niemieckie Towarzystwo Ratowania Życia – Grupa Lokalna Wiesmoor,
  - Ochotnicza Straż Pożarna Wiesmoor

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i ciekawych pomysłów pomiędzy szkołami,  strażami pożarnymi oraz lokalnymi samorządami z partnerskich miast Turek  i  Wiesmoor.W ramach projektu „Młodzi Ratownicy bez granic”  prowadzony będzie cały cykl działań o charakterze edukacyjnym. Podsumowanie współpracy nastąpi w 2013 roku. Przedsięwzięcia podejmowane na przestrzeni dwóch lat będą miały na celu poszerzenie wśród uczniów  wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także wychowania zdrowotnego. W dniach od 16 do 21 września odbyło się w Turku pierwsze spotkanie w  ramach  projektu  Comenius  Regio.  Odwiedziło  nas  5  osób  z  partnerskiego  miasta   Wiesmmor w  Niemczech.
 Byli to:
- pan Friedrich Völler - wiceburmistrz Wiesmoor i wicedyrektor    Kooperative Gesamtschule Wiesmoor,
- Elke Bauer - dyrektor szkoły podstawowej Wiesmoor-Mitte,
- Anja Heeren – wicedyrektor szkoły podstawowej Wiesmoor-Mitte,
- Helmut Saathoff - koordynator projektu w Niemczech, inicjator wszystkich  projektów Comenius,
- Frank Sukatsch - nauczyciel KGS oraz członek niemieckiej grupy
ratowników.

W pierwszych spotkaniach koordynacyjnych uczestniczyli dyrektorzy szkół: Elżbieta Pokojowa, Maria Kukulska, Zdzisława Kośla, Piotr Binkowski oraz przedstawiciel PSP – Piotr Pieśkiewicz. W trakcie wizyty w szkołach podczas spotkań warsztatowych w ramach projektu Comenius Regio „Młodzi ratownicy bez granic” zostały opracowane  szczegółowe cele i działania jakie będą podejmowane w każdej ze szkół. Zgodnie z założeniami projektu tematyka będzie obejmować trzy główne obszary: ochronę przeciwpożarową, pierwszą pomoc oraz zdrowie.Oprócz intensywnej pracy nad projektem nasi goście zwiedzili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, gdzie zapoznali się ze sprzętem i specyfiką działalności straży pożarnej.
Mieli też okazję zobaczyć ćwiczenia uczniów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które działają przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2.


SZKOLENIE  PIERWSZA  POMOC  PRZEDLEKARSKA

13 grudnia nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Instruktaż prowadzili doświadczeni wykwalifikowani ratownicy medyczni z Fundacji Złota Godzina w Turku. Szkolenie było kolejnym działaniem zaplanowanym w harmonogramie projektu COMENIUS REGIO „Młodzi ratownicy bez granic”. Zasady udzielania pierwszej pomocy w sposób odpowiedni do stanu zagrożenia życia przypominali sobie nauczyciele ale wkrótce zgodnie z projektem odbędzie  się cykl szkoleń skierowanych do uczniów naszej szkoły.

 


Z  WIZYTĄ  W  WIESMOOR

W dniach 13 - 17  listopada br.  odbyło się spotkanie uczestników projektu „Młodzi Ratownicy bez Granic”, realizowanego w ramach ogólnego, współfinansowanego ze środków unijnych, programu sektorowego COMENIUS Regio - 'Uczenie się przez całe życie' [Lifelong Learning Programme]. Tym razem delegacja z Turku gościła z rewizytą w partnerskim mieście Wiesmoor w Niemczech, które współpracuje z miastem Turek m.in. w ramach tego projektu.

 

Celem nadrzędnym projektu „Młodzi Ratownicy bez Granic”, który będzie realizowany do końca lipca roku 2013, jest kształtowanie w placówkach szkolnych modelu nauczania, ukierunkowanego na poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Projekt służyć ma m.in.

-   promowaniu wśród dzieci i młodzieży świadomości publicznej i zainteresowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy;

-   zachęcaniu do brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych;

-   wpływaniu na rozwój wśród uczniów takich cech charakteru jak odpowiedzialność za innych, odwaga, współczucie;

-   motywowaniu uczniów do udziału w młodzieżowych drużynach pożarniczych tworzonych w szkołach a następnie do wstępowania do Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Ze strony polskiej uczestnikami projektu są:

- Gmina Miejska Turek (sekretarz Miasta Turku – Andrzej Drzewiecki,  inspektor UM – Edward Dominiak)

- Szkoła Podstawowa nr 1, im. Henryka Sienkiewicza w Turku (dyrektor szkoły – Elżbieta Pokojowa, nauczyciel języka angielskiego – Magdalena Sobczak)

- Szkoła Podstawowa nr 4, im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku (dyrektor szkoły – Maria Kukulska,  nauczyciel języka niemieckiego – Emilia Szymaniak – Majda)

- Szkoła Podstawowa nr 5, im. UNICEF w Turku (dyrektor szkoły – Zdzisława Kośla,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Ewa Winkler)

- Gimnazjum nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Turku (dyrektor szkoły – Piotr Binkowski,  nauczyciel języka niemieckiego – Aleksandra Ciszewska)

- Straż Pożarna w Turku (kapitan – Piotr Pieśkiewicz,  mł. ogniomistrz – Adam Walczak)

 

Delegacja z Turku, składająca się z przedstawicieli ww instytucji, została w Niemczech przyjęta niezwykle gościnnie. Przedstawiciele Miasta Turku zostali zaproszeni m.in. na pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Miasta Wiesmoor, gdzie podkreślono ważność naszych wzajemnych kontaktów, które nieformalnie trwają już od przeszło dwudziestu lat a w sposób formalny realizowane są od prawie 10 lat. Jubileusz 10-lecia trwania umowy partnerskiej przypada w roku 2012.

 

W trakcie spotkań roboczych, grupy działającej w programie COMENIUS, porównano systemy kształcenia, podjęto współpracę w sprawie wypracowywania metodologii nauczania i koncepcji pracy nauczycieli i uczniów w tematyce zapewnienia bezpieczeństwa oraz dokonano wymiany informacji  nt produktów edukacyjnych w tej dziedzinie. Każda ze stron przedstawiła swoje cele i zadania do wykonania w trakcie realizacji projektu.

 

Gościom z Polski dane było odwiedzić m.in. Ratusz, Szkołę - Grundschule Wiesmoor - Mitte, Szkołę - Kooperative Gesamtschule Wiesmoor, siedziby: Freiwillige Feuerwehr Wiesmoor – Straży Pożarnej  w Wiesmoor,  Die Johanniter-Unfallhilfe – Grupy Joannici Dzieło Pomocy – organizacji działającej w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej i pomocy humanitarnej oraz DLRG - Deutsche Lebensrettungsgesellschaft – organizacji ratownictwa wodnego.

 

Odwiedzający zaznajomili się ze specyfiką zapewniania bezpieczeństwa uczniom w niemieckich szkołach a także obejrzeli sprzęt jakim na co dzień posługują się niemieccy strażacy oraz dowiedzieli się, jak w Niemczech funkcjonuje Straż Pożarna oraz inne organizacje ratownicze. Mieli też okazję obejrzeć praktyczne ćwiczenia ratownicze.

 

Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się.


 SZKOLENIE  PRZECIWPOŻAROWE

18 października 2011 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Działanie to realizowane jest w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUS REGIO „Młodzi ratownicy bez granic”. Było to pierwsze spotkanie z całego zaplanowanego cyklu szkoleń. Prowadzący szkolenie  pracownik straży pożarnej, kapitan Piotr Pieśkiewicz, przypomniał najważniejsze zasady zachowania pracowników szkoły oraz uczniów  podczas zagrożenia pożarem.

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn