UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 OTRZYMALI STYPENDIA ARTYSTYCZNE BURMISTRZA MIASTA TURKUstypendia 5

W dniu 25 czerwca 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Turku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych Burmistrza Miasta Turku.

Wśród nagrodzonych za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020 znalazło się dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku: Brunon Grabara z klasy 3doraz Amelia Ulańska z klasy 6d.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Czytaj więcej: UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY OTRZYMALI STYPENDIA ARTYSTYCZNE BURMISTRZA MIASTA TURKU


„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ”Lila kl 3d

Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do beatyfikacji sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonując okolicznościowe prace plastyczne i tworząc prezentacje multimedialne. Uroczystość miała się odbyć dnia 7 czerwca w Warszawie, jednak z przyczyn od nas niezależnych została ona odroczona w czasie. Obecnie przed końcem roku szkolnego chcemy zaprezentować na tę okoliczność udostępnione już prace uczniów. 

Czytaj więcej: „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ”


LIWIA OLEJNIK - LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO1

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych . Udział w nich wymaga od ucznia – jaki i przygotowującego go nauczyciela – zaangażowania i wielu godzin pracy.

Miło nam poinformować, że Liwia Olejnik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Sukces jest tym większy , że uczennica "Jedynki" uzyskała najwyższy wynik spośród wszystkich uczestników finału, 48 na 50 możliwych do zdobycia punktów. Niewątpliwie świadczy to o doskonałym przygotowaniu Liwii. Laureatka wykazała się ogromna wiedzą polonistyczną, przeczytała wiele lektur, świetnie zna gramatykę, ortografię, pisze oryginalne i bezbłędne wypracowania, a także posiada ogólną wiedzę o kulturze.

Warto dodać, że laureat konkursu jest zwolniony z egzaminu z języka polskiego w klasie ósmej.
Systematyczna praca, ogromne zaangażowanie i talent zostały nagrodzone. Brawo!
Liwia pracowała pod kierunkiem polonistki – Ewy Pawlak.

Gratulujemy Liwii i życzymy wielu dalszych sukcesów!

Czytaj więcej: LIWIA OLEJNIK - LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO


NASZA SZKOŁA OD WRZEŚNIA DOŁĄCZY DO #SUPERKODERÓW!FO post FB 4


Do programu #SuperKoderzy Szkołę Podstawową nr 1 w Turku zgłosiły dziewczęta z klasy 7c: Nina Misiek i Barbara Maleta pod kierunkiem p. Emila piekarczyka.

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

Czytaj więcej: NASZA SZKOŁA OD WRZEŚNIA DOŁĄCZY DO #SUPERKODERÓW!

 


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY2

 

W dniach 16 - 18 czerwca 2020 roku uczniowie klas ósmych z naszej szkoły przystąpili do egzaminu kończącego szkołę. 

Czytaj więcej: Egzamin Ósmoklasisty