Wszyscy w szkole „Kleksa” znają

Czytać go lubią i kochają

 Jeśli i Ty pisać chcesz?

 Chwyć za pióro … Przyłącz się!

 

Gazetka szkolna „Kleks” ukazuje się
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku
od 1992 r.

 

Siedzibą redakcji „Kleksa” jest biblioteka szkolna.

Od 2000 r. – działalność zespołu redakcyjnego „Kleksa”
jest oparta   o założenia
Programu pracy dydaktyczno – wychowawczej
kółka dziennikarskiego pt.
„Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej „Kleks”
,
opracowanego przez opiekunkę redakcji Elżbietę Nowak

 

Począwszy od roku szkolnego 2003/04działalność redakcji „Kleksa” jest finansowana przez Burmistrza Miasta Turku. Zajęcia kółka dziennikarskiego odbywają się w ramach oferty zgłoszonej do Konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących
w Turku
, których organizatorem jest Burmistrz Miasta Turku.

 

Rok 2019/2020

"Kleks" wyd. 19/20_1

 

Rok 2018/2019

"Kleks" wyd. 18/19_1

"Kleks" wyd. 18/19_2

"Kleks" wyd. 18/19_3

Rok 2017/2018

"Kleks" wyd. 17/18_1

"Kleks" wyd. 17/18_2

"Kleks" wyd. 17/18_3

"Kleks" wyd. 17/18_4

Rok 2016/2017

"Kleks" wyd. 16/17_1

"Kleks" wyd. 16/17_2_3

Rok 2015/2016

"Kleks" wyd. 15/16_5

"Kleks" wyd. 15/16_4

"Kleks" wyd. 15/16_3

"Kleks" wyd. 15/16_2

Rok 2014/2015

"Kleks" wyd. 14/15_4

"Kleks" wyd. 14/15_3

"Kleks" wyd. 14/15_2

"Kleks" wyd. 14/15_1

Rok 2013/2014

"Kleks" wyd. 13/14_5

"Kleks" wyd. 13/14_4

"Kleks" wyd. 13/14_3

"Kleks" wyd. 13/14_2

"Kleks" wyd. 13/14_1

Rok 2012/2013

"Kleks" wyd. 12/13_5

"Kleks" wyd. 12/13_4

"Kleks" wyd. 12/13_3 + dodatek

"Kleks" wyd. 12/13_2

"Kleks" wyd. 12/13_1

Rok 2011/2012

"Kleks" wyd. 11/12_5   (dodatek w języku angielskim)

 

Zajęcia kółka dziennikarskiego odbywają się w bibliotece szkolnej w poniedziałki, środy i piątki od godz. 13.35 do 14.20

 

Serdecznie zapraszamy

 

BLOG BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

 

Łamy naszego szkolnego pisma często wykorzystywane są do popularyzacji książek i czytelnictwa oraz informowania o działaniach biblioteki. Jednakże długi cykl wydawniczy gazetki ogranicza w publikowaniu najbardziej aktualnych komunikatów i ogłoszeń. Stąd zrodził się pomysł wykorzystania możliwości, jakie daje nam internet i portale społecznościowe.

Wspólnie z uczniami, uczęszczającymi na kółko dziennikarskie założyłam BLOGA BIBLIOTEKI. Jest on prowadzony od 3 listopada 2010 r. i systematycznie uzupełniany podczas zajęć kółka dziennikarskiego.

Dzięki takiej formie mam możliwość bieżącego przekazywania informacji czytelnikom biblioteki. Ponadto prowadzimy regularny dziennik biblioteki, opisując wszystkie działania podejmowane na jej terenie.

 

Adres naszego bloga:

http://biblinik102.blog.interia.pl/

lub poprzez stronę naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  W  DZIEJACH  "KLEKSA"

 

Najważniejsze wydarzenia w dziejach „Kleksa”

 

ROK SZKOLNY 1991/92

Marzec 1992 r. – zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych w Koninie – opublikowanie informacji o tym wydarzeniu na łamach gazety lokalnej „Echo Turku”

ROK SZKOLNY 1993/94

10.12.1993 r. – zajęcia otwarte dla nauczycieli przeprowadzone w ramach prac zespołu samokształceniowego nt. prowadzenie pozalekcyjnych form pracy z czytelnikami ph. ”Wydajemy gazetkę uczniowską”

ROK SZKOLNY 2000/01

listopad 2000 r. – publikacja gazetki i informacji o jej powstawaniu na stronie internetowej szkoły

28.03.2001 r. – wycieczka redakcji „Kleksa” do redakcji gazety lokalnej „Echo Turku” w celu zapoznania się z pracą redakcji pisma i etapami powstawania gazety

ROK SZKOLNY 2001/02

5.04.2002 r. – wywiad przeprowadzony przez członków redakcji z gościem szkoły pisarką Wandą Chotomską – nagranie na dyktafon, przepisanie wywiadu, wydrukowanie w gazetce

19.04.2002 r. – spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem, dziennikarzem i reportażystą, zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku z udziałem redakcji gazetek szkolnych

ROK SZKOLNY 2003/04

14.01.2004 r. -  wycieczka do Redakcji „ECHA TURKU”

20.01.2004 r. – artykuł informujący o działalności „KLEKSA” zamieszczony w „ECHO TURKU”

ROK SZKOLNY 2004/05

9.11.2004 r. – wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

11.04.2005 r. – wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

ROK SZKOLNY 2005/06

5.10.2005 r. – wycieczka Redakcji „Kleksa” do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

12.2005 r. – udział w Wystawie gazetek szkolnych w Koninie

8.02.2006 r. – wycieczka do Redakcji „Echa Turku”

31.03.2006 r. – wycieczka do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

11.04.2006 r. – wycieczka do Urzędu Miasta w Turku i przeprowadzenie wywiadu z wiceburmistrzem miasta Mirosławem Mękarskim

ROK SZKOLNY 2006/07 

11.10.2006 r. – organizacja charytatywnego kiermaszu w celu wsparcia finansowego kolegi, przechodzącego rehabilitację 

22.11.2006 r. – wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

ROK SZKOLNY 2007/08

22.10.2007 r. - udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych – apel pt. „Książka przed sądem”

ROK SZKOLNY 2008/09

12.11.2008 r. – wycieczka do biura poselskiego w celu przeprowadzenia wywiadu z posłanką na Sejm RP Ireną Tomaszak - Zesiuk

18.11.2008 r. – wycieczka do redakcji czasopisma lokalnego „Echo Turku”

20.11.2008 r. – wycieczka do drukarni przedsiębiorstwa „UNICORN”

10.12.2008 r. – zorganizowanie spotkania podsumowującego Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przedstawicieli klas I - VI z udziałem posłanki p. Ireny Tomaszak – Zesiuk

3.02.2009 r. – wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Turku i przeprowadzenie wywiadu z policjantką z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

17.04.2009 r. – udział w spotkaniu autorskim z Joanną Papuzińską w MiPBP w Turku z okazji 70. urodzin pisarki

29.04.2009 r. – udział w wystawie gazetek szkolnych zorganizowanych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie

12.04.2009 r. – wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku
w ramach Dni Otwartych zorganizowanych z okazji Tygodnia Bibliotek

ROK SZKOLNY 2009/10

12 XI 2009 r. – wycieczka do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Turku – zwiedzanie wystawy „Biblioteka Centrum Szkoły”

12.05.2010 r. – udział w spotkaniu autorskim z p. Małgorzatą Flis – ilustratorką książek dla dzieci, które miało miejsce w MiPBP w Turku

ROK SZKOLNY 2010/11

14.10.2010 r. – zajecie I miejsca w Miejskim Konkursie pt. Nowoczesny Nauczyciel na prowadzenie kółka dziennikarskiego   nt. ”Jak zacząć tworzyć szkolną gazetkę „Kleks”?”

28.10.2010 r. – zorganizowanie Bajkowej Dyskoteki dla klas I – III z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

3.11.2010 r. – początek prowadzenia bloga biblioteki szkolnej:  BIBLINIK 102 (adres: biblinik102.interia.blog.pl )

17.11.2010 r.wydanie jubileuszowego 100 numeru gazetki szkolnej „Kleks”

27.01.2011 r. – otwarte zajęcia dla nauczycieli pt.”Jak zacząć tworzyć szkolną gazetkę „Kleks”?”

ROK SZKOLNY 2011/12

22.09.2011 r. – udział Redakcji w spotkaniu autorskim z pisarką Joanną Olech - wywiad

19.10.2011 r. – udział Redakcji w spotkaniu autorskim z poetką Elą Galoch – w Gimnazjum nr 2 w Turku

2.11.2011 r.zostaliśmy obdarowani przez p. Dariusza Przygońskiego prezentem w postaci czapek z napisem „Kleks”, które odtąd stały się znakiem rozpoznawczym wszystkich dziennikarzy

22.11.2011 r. – spotkanie z p. Dariuszem Przygońskim ph. „Pasje naszych Rodziców”

5.01.2012 r. – wycieczka do Redakcji „Echo Turku”

17.01.2012 r. – wycieczka do NSPJ w Turku oraz rozbudowanego Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

7.03.2012 r. - spotkanie z p. Izabelą Pajszczyk z cyklu „Pasje naszych Rodziców”

10.05.2012 r.- udział w uroczystości promującej wydanie Kalendarza Biblioteki na rok 2013 pt. Biblioteka – tu odkrywam świat”

30.05.2012 r. – warsztaty dziennikarskie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku prowadzone przez p. Ewelinę Grabowską

ROK SZKOLNY 2012/13

24.09.2012 r. – wycieczka do MiPBP w Turku na spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke

4.02.2013 r. – wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego na wystawę „Śladami Stasia i Nel”

28.02.2013 r. – spotkanie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu z wolontariuszem Fundacji Orange p. Michałem Weberem, w związku z przystąpieniem Redakcji Kleksa do Ogólnopolskiego Konkursu Gazet Szkolnych "Bądź bezpieczny w sieci" zorganizowanym na stronie www.juniormedia.pl – wydanie Dodatku Specjalnego

12.03.2013 r. –wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Bądź bezpieczny w sieci" – uzyskanie nagrody rzeczowej w postaci dyktafonu

21.04.2013 r. – udział w „Salonie Poezji” – podczas którego wiersze ks. J. Twardowskiego czytali aktorzy Anna Dymna i Andrzej Pieczyński – zaproszenia na spotkanie otrzymaliśmy w prezencie od redakcji Portalu www.iTurek.pl

8.05.2013 r. – udział w warsztatach tuwimowskich prowadzonych przez animatora kultury Jarosława Górskiego w MiPBP w Turku

29.05.2013 r. – spotkanie z aktorką i pisarką Laurą Łącz – przeprowadzenie wywiadu

12.06.2013r. – udział w spotkaniu autorskim z Turkowskim poetą i malarzem Lechem Lamentem w Gimnazjum nr 2 - na zaproszenie naszej Redakcji przez absolwentów

21.06.2013 r. – wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego a uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Gazet Szkolnych

ROK SZKOLNY 2013/14

7.10.2013 r. – spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim – wywiad z pisarzem

17.10.2013 r. – wycieczka do Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera – wystawa „Było sobie dziecko – były sobie zabawki”

13.11.2013 r. – udział w spotkaniu „Niepodległość Polski – jak to było w Turku?” – z turkwskim regionalistą Tadeuszem Rabiegą

6.12.2013 r. – bożonarodzeniowe spotkanie w bibliotece – wywiad z gościem p. Małgorzatą Pakułą – nową nauczycielką j. polskiego

01.2014 r. – wizyta p. Roberta Jancy – restauratora i kucharza, właściciela dwóch restauracji – spotkanie z cyklu „Pasje naszych Rodziców”

03.2014 r. – wizyta w bibliotece Gimnazjum nr 2 w związku z Rokiem Czytelnictwa pt. „Czytamy Baśnie H. Ch. Andersena”

24.04.2014 r. - spotkanie autorskie z pisarzem Tomaszem Trojanowskim w MiPBP w Turku

7.05.2014 r. – spotkanie autorskie w naszej szkole z pisarzem Marcinem Pałaszem – wywiad

21.05.2014 r. - wycieczka Redakcji „Kleksa” do Redakcji „Echa Turku”

ROK SZKOLNY 2014/15

10.2014 r. - sonda wśród uczniów klas III – VI pt. „Wybieramy ulubioną książkę naszych uczniów”

14.11.2014 r. – wycieczka do Urzędu Miasta i przeprowadzenie wywiadu z Burmistrzem Miasta p. Zdzisławem Czaplą

12.2014 r. – sonda wśród nauczycieli i pracowników szkoły o tematyce bożonarodzeniowej

Spotkanie z policjantem z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Wycieczka do Muzeum Miasta Turku – zwiedzanie wystawy fotografii „Turek wczoraj i dziś”

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w MBP w Turku

Przeprowadzenie Ogólnopolskich Wyborów Książek

ROK SZKOLNY 2015/16

Zorganizowanie w Redakcji Dnia Włoskiego z okazji Dnia Chłopaka

90-lecie Szkoły - okolicznościowe wydanie szkolnej gazety „Kleks”

Wycieczka do Urzędu Miejskiego i przeprowadzenie wywiadu z Burmistrzem Miasta p. Romualdem Antosikiem

Spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem

Spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Pałaszem

Wycieczka kółka dziennikarskiego do Muzeum Miasta Turku – wystawa „Turek w starym dokumencie”

675-lecie miasta Turku – wydanie okolicznościowe gazety „Kleks” – udział w Miejskim Festynie

Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Gawryluk – na zaproszenie MBP

Okolicznościowy numer „Kleksa” – podsumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Wydanie okolicznościowego numeru „Kleksa” jako podsumowania działań w ramach Programu rządowego „Książki Naszych Marzeń”

ROK SZKOLNY 2016/17

24.02.2017 r. – wywiad z absolwentem szkoły Piotrem Dzwoniarkiem

10.03.2017 r. – spotkanie autorskie z pisarką Justyną Bednarek – wywiad

25.04.2017 r. – wycieczka do MBP w Turku – udział w spotkaniu autorskim z pisarzem Łukaszem Wierzbickim

26.04.2017 r. – spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską w szkole – wywiad

29.04.2017 r. – I Wielkopolskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”

ROK SZKOLNY 2017/18

29.09.2017 r. – Jubileusz 25-lecia szkolnej gazety „Kleks” – spotkanie z absolwentami

 

 

ZESPOŁY  REDAKCYJNE  NA  PRZESTRZENI   LAT

 

Opiekunką zespołu redakcyjnego „Kleksa”
 od początku jego istnienia jest p. Elżbieta Nowak

 

Zespoły redakcyjne na przestrzeni lat:

1991/92- Maciej Aniołczyk, Paweł Biskup, Artur Cepowski, Joanna Gogulska, Bartosz Jandy, Joanna Szmagaj, Katarzyna Wawrzyniak, Edyta Zagozda, Przemysław Zaremba, Anna Zesiuk.

1992/93- Małgorzata Jastrzębska, Szymon Jastrzębski, Jakub Kozłowski, Agnieszka Krysiak, Piotr Mosiężny, Agata Witkowska.

1993/94- Małgorzata Baranowska, Kinga Fret, Zofia Gryska, Szymon Jastrzębski, Jakub Kozłowski, Agnieszka Krysiak, Ewa Kucharska, Piotr Mosiężny, Agnieszka Przybył, Agata Witkowska

1994/95- Małgorzata Baranowska, Łukasz Fabicki, Kinga Fret, Zofia Gryska, Jakub Kozłowski, Agnieszka Przybył.

1995/96- Olga Choręziak, Łukasz Fabicki, Robert Jacek, Małgorzata Jędraszczyk, Paweł Pięta, Łukasz Świerszczyński.

1998/99- Agnieszka Adaszak, Kamila Gawlak, Justyna Hoffman, Estera Kurzawa, Beata Nowak, Beata Sikora, Aleksandra Sołtysiak, Milena Święcicka, Ewelina Wieczorek.  

2000/01- Dorota Cepowska, Milena Graczyk, Aleksandra Kicińska, Monika Maciejewska, Justyna Smolińska, Anna Sołtysiak.

2001/02- Angelika Bartosik, Agnieszka Brzozowska, Agata Dąbkowska, Joanna Ilkowska, Arkadiusz Kubacki, Magdalena Kubiak, Anna Kubicka, Aleksandra Michalak, Katarzyna Mielczarek, Karolina Pańczyk, Bartłomiej Pawlak, Marta Pawlak, Denis Piekarski, Marcelina Rogodzińska, Tobiasz Seidel, Kinga Staciwińska, Izabela Szczap, Agata Tylak, Anna Weber.

2003/04- Angelika Bartosik, Agnieszka Brzozowska, Agata Dąbkowska, Konrad Flejter, Nikola Gajewska, Dawid Ochota, Szymon Ochota, Denis Piekarski, Tobiasz Seidel.

2004/05- Andżelika Bartosik, Agnieszka Brzozowska, Monika Budka, Agata Dąbkowska, Nikola Gajewska, Karolina Guziak, Katarzyna Karolak, Patryk Kończak, Arkadiusz Kozak, Dawid Ochota, Szymon Ochota, Olga Owczarek, Denis Piekarski, Martyna Piąstka, Weronika Sarna, Ola Szumińska, Nikola Taras.

2005/06- Martyna Antosik, Dominika Brzozowska, Tobiasz  Brzychcy, Nikola Gil, Angelika Graczyk, Anita Jacek, Paula Klimek,  Patryk Kończak, Angelika Koralewska, Arkadiusz Kozak, Nikola Krawczyk, Natalia Maciejowska, Mateusz Nykiel, Dawid Ochota, Szymon Ochota, Justyna Rajczyk, Jakub Śpioch, Weronika Stolarek. Kinga Szuberska.

2006/07- Martyna Antosik, Dominika Brzozowska, Tobiasz Brzychcy, Nikola Gil, Angelika Graczyk, Mateusz Majtka, Paulina Marendziak, Emil Nowak, Mateusz Nykiel, Dawid Ochota, Szymon Ochota, Justyna Rajczyk, Jakub Spioch, Weronika Stolarek, Kinga  Szuberska.

2007/8- Nikola Gil, Martyna  Jasiak, Angelika Koralewska, Mateusz Majtka, Mateusz Nykiel, Martyna Pasturek, Adrianna Piekarska, Justyna Ratajczyk, Jakub Spioch, Nikola Walaszek.

2008/09 -    Michał  Anders, Lena Andrzejak, Ewa Czernichowska, Aleksandra Drzewiecka, Aleksandra Fret, Sandra Janiak,  Martyna Klimek, Oliwia Marciniak, Patrycja Markiewicz, Joanna Mikołajczyk, Agata Ratajczyk, Alicja Sosińska, Natalia Wdowiak,

2009/10- Lena Andrzejak, Sandra Janiak, Aleksandra Kaźmierczak, Martyna Klimek, Krzysztof  Kośla, Kinga Kurzawa, Oliwia Marciniak, Patrycja Markiewicz, Michał Nykiel, Dawid Opszalski, Ewa Pajszczyk, Mateusz Pakuła, Adam Pietrzak, Alicja Sosińska, Natalia Wdowiak, Inez Wielgosz

2010/11- Agata Kacprzak, Jakub Kałużny, Aleksandra Kaźmierczak, Kinga Kurzawa, Ewa Pajszczyk, Mateusz Pakuła, Inez Wielgosz

2011/12 – Martyna Dziamara, Joachim Joński, Agata Kacprzak, Aleksandra Kaźmierczak, Julia Kowalczyk, Kinga Kurzawa, Gabriela Małecka, Olga Mikołajczyk, Martyna Nawrocka, Ewa Pajszczyk, Maja Przygońska,  Inez Wielgosz, Hubert Rosicki, Martyna Dzwonek

2012/13 – Maciej Adamiak, Martyna Dziamara, Julia Kowalczyk, Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Olga Mikołajczyk, Martyna Nawrocka, Maja Przygońska,  Wiktoria Włodarczyk

2013/14 – Aleksandra Chojnacka, Maja Chrzempiec, Nadia Jancy, Adrianna Kolenda, Julia Kowalczyk, Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Martyna Nawrocka,  Patrycja Olejnik, Joanna Pietrzak, Alicja Rybka, Aniela Szewczyńska,  Wiktoria Włodarczyk

2014/15 – Adela Adamczyk, Justyna Bilkowska, Maja Chrzempiec, Zofia Dobrowolska, Helena Gromada, Weronika Karolak, Natalia Krotowska, Joanna Pietrzak, Alicja Rybka, Zuzanna Skiba, Wiktoria Włodarczyk

2015/16 - Adela Adamczyk, Justyna Bilkowska, Maja Chrzempiec, Filip Grabowski, Nikola Grąbkowska, Edyta Jakubowska, Aleksandra Kukuła, Wiktoria Mazurek, Joanna Pietrzak, Nadia Przygońska, Maja Przybył, Michalina Rosiak, Maria Rozmus, Agata Rybarska, Alicja Rybka, Zuzanna Skiba, Michalina Stasiak, Zuzanna Szczupak, Massimo Wiśniewski.

2016/17 - Filip Grabowski, Antoni Karniszewski, Rafał Kuźnik, Wiktoria Mazurek, Gabriela Podębska, Nadia Przygońska, Massimo Wiśniewski.

 

Lista absolwentów
członków redakcji gazety szkolnej „Kleks” w SP 1 w Turku
w latach 1992 – 2017

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn