WYNIKI  SPRAWDZIANU  UCZNIÓW  KLAS  SZÓSTYCH

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku od 8 lat osiągają najwyższy wynik w skali miasta,  powiatu, województwa, okręgu oraz kraju.

 

 

Rok

 
Średnie wyniki
NASZEJ SZKOŁY

Średni wynik punktowy

punktowe

w skali staninowej

miasta

powiatu

województwa

2013

26,58

wysoki

 25,12

 23,98

 23,38

2012

24,9

wysoki

21,51

23,34

21,98

2011

25,56

wyżej średni

25,04

24,43

24,69

2010

25,25

wyżej średni

24,38

23,43

23,76

2009

22,56

średni

21,72

21,13

21,90

2008

27,2

średni

26,08

25,59

25,36

2007

28,76

wyżej średni

26,05

26,03

26,12

2006

24,8

średni

24,4

24,4

25,3

2005

28,4

średni

29,3

29,1

29,1

2004

26,2

średni

25,6

25,0

25,0


 

Poziom opanowania poszczególnych umiejętności przez

uczniów szkoły na sprawdzianie

 

 

Umiejętności badane na sprawdzianie

Średni wynik szkoły

wyrażony współczynnikiem łatwości

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2004

czytanie

0,68

0,83

0,76

0,78

0,75

0,82

0,74

0,83

0,82

pisanie

0,62

0,59

0,56

0,46

0,74

0,76

0,63

0,63

0,74

rozumowanie

0,55

0,66

0,63

0,49

0,70

0,66

0,69

0,67

0,43

korzystanie z informacji

0,76

0,57

0,65

0,63

0,62

0,73

0,83

0,74

0,77

wykorzystanie wiedzy w praktyce

0,55

0,48

0,55

0,47

0,56

0,60

0,63

0,69

0,53

 

ŚWIETLICA

Świetlica (ul. 3 Maja 29) czynna codziennie od  7.00  do  16.15

  

Wychowawcy świetlicy: 

Wiesława Majdańska,
Róża Kurzawa,
Malwina Zielińska 

 

W świetlicy szkolnej w I półroczu roku szk. 2018/2019 pracują również:

Paulina Nowak

Halina Przygocka

Barbara Knop

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do świetlicy szkolnej uczęszcza (zgodnie z kartą uczestnictwa dziecka) 149 dzieci z klas 1-5

Praca w  świetlicy szkolnej odbywa się w trzech sekcjach: 

- polonistycznej, 

 - gier i zabaw ogólnorozwojowych,

 - plastyczno-technicznej

 

Metody pracy w świetlicy:

- zabawy integracyjne, 

- burza mózgów, pogadanki, 

 - rysunki, 

 - malowanie farbami akwarelowymi i plakatowymi, 

 

- prace techniczno-plastyczne (orgiami, prace w plastelinie, mandale , wykonywanie makiet, wykonywanie projektów plastycznych w grupach, samodzielne wytwory plastyczne z makulatury, dostępnych materiałów, jak kubeczki po jogurtach, nakrętki, rolki po papierze toaletowym, wytłaczanki, patyczki, talerzyki papierowe, kartony, bibuły, itp.) 

 

- śpiewanie piosenek, układanie wierszyków 

- odgrywanie scenek, 

- ćwiczenia w parach, w grupach 

- pomoc w nauce.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z klas 1- 5 SP otrzymują mleko i przetwory mleczne (za darmo)

 

1.     W ŚWIETLICY UCZYMY SIĘ, BAWIMY I MIŁO SPEDZAMY CZAS

 

 2.     „Andrzejki 2018”

W dniu 19 listopada 2018 roku jak tradycja każe w świetlicy szkolnej odbył się wieczór wróżb andrzejkowych.

Samorząd szkolny, biblioteka wraz ze świetlicą przygotowały wróżby andrzejkowe
(A. Antczak W. Majdańska, A. Szymczyk i M. Zielińska). Elementy dekoracji wykonała
P. Nowak. Można było również powróżyć sobie z ręki i z kart u wróżki Dolores.

Dużą popularnością cieszyły się wróżby wyboru partnera życiowego i zawodu. Uczestnicy wieczoru andrzejkowego chcieli dowiedzieć się również jak liczną będą mieli rodzinę i czy ich marzenie się spełni.

Po skończonym wieczorze wróżb wszyscy w doskonałych humorach rozeszli się do domów. Miejmy nadzieję, że wszystkie się spełnią. Do zobaczenia w przyszłym roku!

  

SZKOŁA  PROMUJĄCA  ZDROWIE

Raport podsumowujący starania Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku

o certyfikat wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA KLAS I-III

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ dla klas  

Ankiety podsumowujące realizację programu zdrowotnego

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2014-2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2013-2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2012-2013

ANKIETA DIAGNOZUJACA POZIOM DBALOSCI O ZDROWIE wsród rodziców

Ankieta dla ucznia SPZ

Jak dbasz o swoje zdrowie - nauczyciele i pracownicy szkoły

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2014-2015

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2013-2014

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2012-2013

 

Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Szkoła promująca zdrowie.

„Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi”. Wiodącą rolę w tej sferze pełnią zajęcia wychowania fizycznego.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.
Szkoła promująca zdrowie jest procesem.. W tym procesie bierzemy udział wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele, instytucje wspomagające.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły:

 

     Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

 1. W związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła promująca zdrowie"
   w sklepiku szkolnym uczniowie mogą zakupić zdrowe śniadanie: bułkę
  z sałatą i wędliną lub żółtym serem, świeże owoce, jogurty, świeżo wyciskane soki z owoców ( z sokowirówki), soki butelkowane, wodę mineralną. Uczniowie mają możliwość nauczenia się dokonywania właściwych wyborów związanych ze zdrowym odżywianiem.

 2. Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji „ Śniadanie daje moc”.

 

Do najważniejszych celów programu należą:

- zwiększenie świadomości uczniów i rodziców nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację.

 

Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu 2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Banków Żywności i firmy Danone:

- w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania, 
- prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu, 
- ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia;

 

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się ze stroną internetową http://www.sniadaniedajemoc.pl

 

Promocja zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna i właściwe odżywianie to priorytety, które są motywem przewodnim wielu działań w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku. Do bardzo ciekawych przedsięwzięć zaliczyć należy włączenie się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ŚNIADANIE DAJE MOC”.

Powstały w szkole Kluby Śniadaniowe, które realizują zajęcia podnoszące świadomość uczniów na temat odżywiania. Ideą programu jest przede wszystkim uświadamianie dzieci, że II śniadanie to ważny posiłek w ciągu dnia.

W związku z tym 8 listopada każda klasa w Jedynce wg własnego pomysłu organizowała zdrowe śniadanie. Była to świetna zabawa o dużych walorach edukacyjnych. Dzieci z apetytem jadły ciemne pieczywo z gzikiem lub domowymi konfiturami. Dużym powodzeniem ciszyły się sałatki owocowe i warzywne, kolorowe kanapki a do picia kompoty i domowej roboty soki. W tym dniu zamiast chipsów dzieci chrupały marchew, zamiast słodkich groszków wyciągały rękę po winogrono.

Wiedzę o zdrowym odżywianiu dzieci zdobywały, rozwiązując zagadki, krzyżówkę, użyły też warzyw do zabawy i przedstawienia kukiełkowego. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia to znakomity przykład budowania świadomości zjadania w szkole II śniadania, które daje energię do nauki.

 


Kółko polonistyczne przy herbatce

Rozmowy o książkach, pisarzach, czytanie poezji, a także gry i zabawy ortograficzno – gramatyczne prowadzone są w sposób dość nietypowy, ponieważ odbywają się przy herbatce. Wspólnie parzona i wypijana herbata łączy uczestników kółka polonistycznego. Bardzo często spotkania wzbogacamy poprzez poczęstunek, który zależy od pomysłu członków kółka, są to owoce, kruche ciastka a nawet desery. Zatem maksymą kółka polonistycznego jest powiedzenie: „Coś dla ciała, coś dla ducha”.

Emilia Kozłowska


 

CZYSTA WODA ZDROWIA DODA

Kiedy temperatura na dworze rośnie, po prostu chce się pić. Uczniowie kl. IVa wybierają wtedy wodę – napój bez cukru i sztucznych barwników.

CAM00091  CAM00092


 Śniadanie daje moc nadal trwa


Klasa IV a w lesie


 W słonecznym królestwie”


PRZERWA NA ZDROWIE


 MARCHEWKOWA PRZERWA


PIRAMIDA ZDROWIA


 KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE


 DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
- DO TWARZY NAM W KOLORACH WIOSNY


 ŚNIADANIE  DAJE  MOC


15 listopada 2012 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Dnia 15 listopada 2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku odbyły się działania nawiązujące do Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. W tym dniu cała szkoła uczestniczyła w projekcie „Drzewo Życia”. Każda klasa na listkach wpisywała hasła związane ze zdrowym stylem życia, które później doczepiane były do „Drzewa Życia”. Innymi atrakcjami były również konkursy: na najciekawszy plakat o szkodliwości palenia (klasy II i III), „List do rodziców” (klasy I), Ulotki „Palenie szkodzi” (klasy V i VI). Wszystkie prace oraz ulotki zostały przedstawione na spotkaniu z rodzicami. Podczas spotkań z rodzicami odbyły się również pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu. Na korytarzach widać było nie tylko plakaty, gazetki szkolne, ale również prezentacje multimedialne związane ze skutkami palenia papierosów.

K. Delwo Jesień w klasie

26 października odbyła się nietypowa lekcja języka polskiego na temat „Jesień w naszej klasie”. Sala 407 przypominała jesienny krajobraz. Nie było jak zawsze ławek, było za to mnóstwo darów sadu, ogrodu i lasu. Lekcja ta była podsumowaniem projektu, który trwał 3 tygodnie. W ciągu tego okresu uczniowie klas IV przygotowywali się do jego realizacji. Zadania były związane z jesienią, a w tym:

 • gromadzenie darów lasu, sadu, ogrodu, przygotowanie jesiennego stołu,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości odżywczych warzyw i owoców,
 • wykorzystanie darów jesieni do zabawy i nauki,
 • ułożenie krzyżówki z hasłem „Dary jesieni”,
 • opracowanie scenariusza do wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy,
 • przygotowanie przedstawienia kukiełkowego z wykorzystaniem warzyw,
 • przykłady potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców.

Lekcja języka polskiego była ciekawa również z tego względu, że uczestniczyli w niej uczniowie klas I, II i IV. Uczniowie świetnie ze sobą współpracowali.. Zadania były tak opracowane, że brali w nich udział zarówno starsi jak i młodsi. Zadań do wykonania było wiele, angażowały do pracy wszystkich uczniów. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat wartości odżywczych warzyw i owoców. Niektóre dzieci próbowały dane warzywo lub owoc ze stwierdzeniem, że jedzą coś po raz pierwszy. Lekcja języka polskiego stworzyła okazję do tego aby przekonać uczniów , że jesień ma w sobie całe bogactwo zapachów, kolorów, kształtów a także wartości odżywczych, które są w warzywach i owocach.


  ŚWIETLICA

 

                             Świetlica (ul. 3 Maja 29) czynna codziennie od  7.00  do  16.15

 

           Wychowawcy świetlicy:    Wiesława Majdańska,
                                                                            Róża Kurzawa,
                                                                         Malwina Zielińska

                                              

W roku szkolnym 2017/2018 do świetlicy szkolnej uczęszcza (zgodnie z kartą uczestnictwa dziecka) 136 dzieci z klas 1-5

W świetlicy szkolnej w I półroczu roku szkolnym 2017-2018 pracują również:

Cytrowska Izabela,

Koszada Halina,

Kurzawa Róża,

Łuczak Iwona,

Spychalska - Baran Hanna,

 Sujewicz Grażyna,

 Ścibor Katarzyna,

 Woźniak Aneta.

 

Praca w  świetlicy szkolnej odbywa się w trzech sekcjach:

 

- polonistycznej,

- gier i zabaw ogólnorozwojowych,

- plastyczno-technicznej

 

Metody pracy w świetlicy:

 

- zabawy integracyjne,

- burza mózgów, pogadanki,

- rysunki,

- malowanie farbami akwarelowymi i plakatowymi,

- prace techniczno-plastyczne (orgiami, prace w plastelinie, mandale , wykonywanie makiet, wykonywanie projektów plastycznych w grupach, samodzielne wytwory plastyczne z makulatury, dostępnych materiałów, jak kubeczki po jogurtach, nakrętki, rolki po papierze toaletowym, wytłaczanki, patyczki, talerzyki papierowe, kartony, bibuły, itp.)

- śpiewanie piosenek, układanie wierszyków

- odgrywanie scenek,

- ćwiczenia w parach, w grupach

- pomoc w nauce.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci z klas 1- 5 SP otrzymują mleko i przetwory mleczne (za darmo)

 

Świetlica szkolna organizuje wiele konkursów dla uczniów klas 1-6. Są to konkursy zarówno szkolne jak i świetlicowe. W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 zorganizowane będą (bądź już zostały przeprowadzone)   następujące konkury

 

- październik – Suche bukiety”. Konkurs dla klas 2 S.P.

 

- październik – „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”. Konkurs świetlicowy

 

- październik „Nasza Pani”. Konkurs plastyczny - świetlicowy

 

- listopad Cudaki warzywniaki”. Konkurs dla klas 1 S.P.

 

- listopad „Henryk Sienkiewicz – nasz patron”. Konkurs plastyczny – świetlicowy

 

- listopad „Janusz Korczak - wychowawca świetlic”. Konkurs plastyczny dla klas 4 S.P.

 

- grudzień Konkurs szkolny plastyczny dla klas 3 S.P., „Znaczek - jestem przyjacielem zwierząt”

 

- grudzień „Nasz anioł”– konkurs świetlicowy – malowanie farbami plakatowymi gipsowych figurek aniołków

 

- styczeń - „Portret babci i dziadka” – konkurs świetlicowy

 

 DRUKI  DO  POBRANIA:

KARTA  ZGLOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY

REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLY  PODSTAWOWEJ NR 1

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU  DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIESPOKREWNIONĄ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY PRZEZ OSOBĘ NIEPELNOLETNIĄ

 STATUETKA  "SOWY  Z  KLASĄ"

 

Od 2005 roku organizujemy w naszej szkole konkurs dla klas 4 – 6
na najwyższą średnią ocen w szkole.
Celem konkursu jest motywowanie uczniów
do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

 

A oto założenia konkursu:

1)  W każdym roku szkolnym, po zakończeniu I i II semestru zostanie wyłoniona klasa, która osiągnęła najlepszą średnią ocen w całej szkole.

2) Uczniowie z tej klasy otrzymają pamiątkowy dyplom oraz przechodnią statuetkę „Sowy z Klasą” – symbolu mądrości, która po zakończeniu kolejnego semestru przekazana zostanie następnej klasie z najwyższą średnią ocen.

3) W przypadku, gdy na podsumowaniu II semestru statuetka zostanie przyznana klasie szóstej, po zakończeniu roku szkolnego uczniowie przekazują ją dyrektorowi szkoły; po wakacjach statuetka zostaje przyznana kolejnej klasie z najwyższą średnią ocen.

 

Ponadto przy okazji konkursu:

1)  Po każdym semestrze zostanie wyłoniona lista co najmniej 5 klas z najwyższą średnią ocen.
2)  Po każdym semestrze zostanie wyłoniona lista uczniów z klas IV – VI, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75
     i powyżej.
3)  Informacje dotyczące najlepszych klas oraz najlepszych uczniów w szkole zostaną umieszczone
    w „Aktualnościach” na gazetce szkolnej, na stronie internetowej naszej szkoły, w kronice szkolnej oraz w gazetce „Kleks”.

HISTORIA  NAZWY  STATUETKI

     Długo zastanawialiśmy się jak powinien wyglądać przechodni puchar dla najlepszej klasy. Były różne propozycje, ale żadna nie wydawała się nam wystarczająco dobra. Pomysł przyszedł sam. Podczas przypadkowych zakupów pani Aldona Piwońska natknęła się na przepiękną, drewnianą rzeźbę sowy, wiedzieliśmy że to właśnie musi być ona. Sowa to przecież symbol mądrości. Zarówno nauczycielom jak i uczniom podobał się ten pomysł. Ogłosiliśmy wśród uczniów klas IV – VI konkurs na wymyślenie nazwy dla naszej sowy. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, uczniowie wrzucali karteczki ze swymi pomysłami do puszki wystawionej na korytarzu. Wyboru nazwy dla naszej sowy dokonała komisja składająca się z trzech uczniów i trzech nauczycieli. Wszyscy jednogłośnie wybrali dla statuetki nazwę „Sowa z klasą”. Autor tej nazwy za najciekawszą propozycję otrzymał na uroczystości zakończenia roku szkolnego pamiątkową nagrodę.

 


Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2015/2016 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2012/2013 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2012/2013 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2011/2012 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2011/2012 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2010/2011 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2010/2011 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2009/2010 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2009/2010 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2008/2009 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2008/2009 semestr I

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2007/2008 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2006/2007 semestr II

Klasy i uczniowie z najwyższą średnią w roku 2006/2007 semestr I 

 


Rok 2012/2013

 

W środę, 20 lutego nastąpiło oficjalne przekazanie statuetki „Sowy z Klasą.   Z Sową rozstała się klasa 5d, na rzecz klasy 4d, która uzyskała średnią ocen 4,84 w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Wychowawcą klasy jest pani Aldona Piwońska.

 


 Rok 2011/2012

Po zakończeniu I semestru najwyższą średnią ocen uzyskali uczniowie klasy 4d – 4,72. Podczas lekcji wychowawczej pani dyrektor Elżbieta Pokojowa oraz uczniowie klasy 5a w obecności rodziców i wychowawczyni klasy przekazali dzieciom statuetkę „Sowy z klasą”  i dyplom za najwyższa średnią. Na pamiątkę tej niezwykle sympatycznej uroczystości rodzice przygotowali wspaniały tort i plakietki dla wszystkich uczniów i wychowawczyni. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych tak wysokich wyników w nauce! Miejmy nadzieję, że „Sowa z klasą” zagości w 4d na dłużej.

 E. Pawlak


 Rok 2010/2011

Jak co roku po zakończeniu I semestru została wyłoniona klasa, która osiągnęła najlepszą średnią ocen w całej szkole. Tym razem najlepszymi okazali się uczniowie z klasy IVa, uzyskując średnią ocen 4,71 .Na lekcji wychowawczej Pani Dyrektor Krystyna Morek  uroczyście w obecności rodziców dzieci przekazała przechodnią statuetkę SOWĘ  i pamiątkowy dyplom. Dla uczniów tej klasy rodzice w nagrodę przygotowali słodką niespodziankę. Był nią pięknie  udekorowany tort. Najlepsi uczniowie zostali upamiętnieni na wspólnej fotografii.


Rok 2009/2010

W bieżącym roku szkolnym, po zakończeniu I  semestru  klasa IVb osiągnęła najwyższą średnią ocen w całej szkole 4,56 . Uczniowie z tej klasy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz  statuetkę „SOWY Z KLASĄ”. Uroczystość dopełnił wspaniały tort ufundowany przez rodziców.

I. Dominiak