XX DZIEŃ PAPIESKI - „TOTUS TUUS” JPII  1

W październiku na szkolnych katechezach dzieci i młodzież starają się pochylić jeszcze raz nad słowami św. Jana Pawła II skierowanymi do nich z miłości i troski o ich teraźniejszość i przyszłość.

XX Dzień Papieski, w tym roku przypadł 11 października, czyli w niedzielę przed pamiętną datą 16 października, wspominającą jak w 1978 roku bp. Karol Wojtyła wybrany został na papieża. W roku 100 rocznicy urodzin Papieża dzieci klas młodszych odkrywały jaki sens i skutek miało zawierzenie siebie i całego pontyfikatu Matce Bożej.

W liturgicznym kalendarzu dnia - 22 października wspominamy Papieża Polaka i stąd na szkolnych katechezach w kościele trzymając różaniec w ręku, pochylamy się nad nauczaniem Ojca Świętego i świadectwem głębokiej wiary, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy Go wzywają a dzisiaj szczególnie przez Serce Matki – to Serce, któremu św. Jan Paweł II zawierzył Polskę i świat cały.

Czytaj więcej: XX DZIEŃ PAPIESKI - „TOTUS TUUS”


BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁY anioly 1

W naszej szkole zakończyła się katechetyczna akcja pod hasłem „Boże Anioły chodzą z nami do szkoły”, w której chętne dzieci zaprezentowały w formie plastycznej wyobrażenie swojego Anioła Stróża.

Całość ma na celu ożywianie dziecięcej wiary w świat niewidzialny stworzony przez Boga i w Bożą opiekę. Pierwsza modlitwa dziecka, którą najczęściej jest – Aniele Boży Stróżu mój, buduje w dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Dziękujemy rodzicom za wsparcie swoich dzieci, które ujawniły swoje talenty.

Czytaj więcej: BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁY


PASOWANIE NA CZYTELNIKADSC06334

12 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku uczniowie klas drugich zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogliśmy przygotować takiej uroczystości jak w poprzednich latach. Nie mniej jednak uczniowie po złożeniu Przyrzeczenia Czytelnika otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz upominki. Natomiast ich rodzice otrzymali list, opracowany specjalnie na tą okazję.

Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz bibliotekarzy był to szczególny dzień, długo przez wszystkich oczekiwany.

Czytaj więcej: PASOWANIE NA CZYTELNIKA


DZIEŃ CHŁOPCA1

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. W klasach młodszych organizacją święta zajęli się rodzice, natomiast w klasach starszych koleżanki przygotowały różnorodne atrakcje dla kolegów. Dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego złożyły wszystkim chłopcom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły słodkie upominki. Dzieci z klas młodszych wybrały się z tej okazji do kina na film pt. „Wiking i magiczny miecz”. Uczniowie klas starszych mogli pobawić się i pośpiewać w trakcie muzycznych przerw.

Czytaj więcej: DZIEŃ CHŁOPCA


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TURKU BIERZE UDZIAŁ W AKCJI „PO RAZ DRUGI # SADZIMY Z PREZYDENTEM”.drzewko 1

18 września 2020 r. Nadleśnictwo Turek przekazało naszej szkole 500 sadzonek drzew iglastych.

Cała społeczność szkolna włączyła się do akcji, sadząc drzewka w swoim otoczeniu tak, aby mogła w przyszłości się nimi opiekować.

Instrukcje sadzenia drzewek znajdują się na stronie Nadleśnictwa Turek

https://turek.poznan.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/VOvDwKEBzZuw/content/po-raz-drugi-sadzimy-z-prezydent-1

 


UCZNIOWIE SP1 ROZPOCZĘLI NOWY ROK SZKOLNY.poczatek 1

 

Rozpoczęcie roku szkolnego choć całkiem inne, to bardzo radosne. Inne bo zgodne z zasadami reżimu sanitarnego, ale bardzo radosne, gdyż widać było, że dzieci z utęsknieniem czekały na 1 września i rozpoczęcie nauki w szkole, w szkolnej ławce, z nauczycielami i przy tablicy. W sali sportowej odbyło się powitanie pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych spotkali wychowawców koleżanki i kolegów w wyznaczonych sektorach, natomiast uczniowie klas 2-8 o wyznaczonych godzinach rozpoczynali rok szkolny w swoich izbach lekcyjnych.

Widać było radość na twarzach, że można chodzić do szkoły i normalnie się uczyć. Nauczyciele również z radością powitali uczniów i przedstawili rekomendowane zasady higieny, kontaktu społecznego, przebywania i spędzania czasu w szkole.

Pani dyrektor Elżbieta Pokojowa w liście do uczniów życzyła ciekawych lekcji, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, satysfakcji z osiągniętych sukcesów, wzajemnej życzliwości i zaufania. Po prostu dobrego roku szkolnego.